Hướng dẫn

Mua hàng qua điện thoại

Mua hàng bằng ứng dụng

Đặt mua hàng trên Website

Bước 1:
Truy cập website www.wyn.com.vn

Bước 2:
Click nút “Chọn mua” để chọn sản phẩm cần mua

Bước 3:
Xác nhận sản phẩm và số lượng cần mua. Cung cấp thông tin người mua và địa chỉ giao hàng

Bước 4:
Chờ giao hàng và thanh toán tiền cho nhân viên giao hàng

WYN là một thương hiệu thuộc công ty TNHH Feddy